15. Leden 2012

V měsíci lednu proběhla Výroční valná hromada sboru

Počet zobrazení: 3649, Kategorie: Aktuality

V měsíci lednu proběhla Výroční valná hromada sboru

Dne 15. ledna 2012 proběhla v sále naší hasičské zbrojnice Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Borové. Sešlo se zde 54 členů sboru, včetně vzácných hostů, pana Mgr. Herberta Pavery - starosty obce Bolatice a pana Josefa Balarina, starosty Sboru dobrovolných hasičů v Bolaticích.

Schůzi vedl náš jednatel pan Ing. Rudolf Stavař. Po krátkém přivítání následovala minuta ticha za pana Josefa Ďurkáče, který bohužel navždy opustil naše řady v říjnu loňského roku.

Poté si přítomní vyslechli z úst starosty sboru p. Miroslava Langra zprávu o činnosti za rok 2011. V ní vyzdvihl především obnovení práce s mládeží a vynikající sportovní úspěchy našeho družstva mužů. Dále pak zhodnotil všechny kulturní akce, které v loňském roce náš sbor pořádal nebo se na nich podílel svou spoluprací. Krátce byla zhodnocena také brigádnická činnost členů sboru a činnost výjezdové jednotky. Následně pak nastínil priority a plány na letošní rok a poděkoval všem sponzorům a příznivcům borovských hasičů. Zvláštní poděkování si vysloužil obecní úřad v čele s panem starostou a panem místostarostou za jejich pomoc a podporu v průběhu celého loňského roku. Závěrem své zprávy popřál všem přítomným mnoho štěstí, zdraví a úspěchů do roku 2012. Po zprávě starosty sboru proběhlo předávání vyznamenání, ať už za věrnost či za významné sportovní úspěchy.

Posledním bodem programu byla diskuze. V té si krátce vzal slovo starosta obce Bolatice, který vyzdvihl činnost a úspěchy našeho spolku, poděkoval za spolupráci a nastínil možné investice do budovy hasičské zbrojnice a techniky výjezdové jednotky. Poté již následovalo malé občerstvení a volná zábava.

  • Fotky z výroční schůze si můžete prohlédnout v sekci Fotky=>Kulturní akce

Napsat komentář

Komentujete jako host.

Následujte nás
Sledujte nás na MY Space
Náš kanál na YouTube