06. Duben 2012

Historie sboru

Počet zobrazení: 8328, Kategorie: Historie

Domky původních obyvatel Heneberků (dnes Borové) byly na počátku celé dřevěné a střechy měly pokryté slaměnými došky.

Nebezpečí požárů bylo značné. Velké požáry postihly Heneberky roku 1855, kdy vyhořelo 7 domů, a roku 1858, kdy vyhořelo 13 domů a 4 výměnky. Hasičská výzbroj v tehdejší době byla velice nedostačující, skládala se z kbelíku na vodu, páčidla a žebříku. Další tři velké požáry vznikly v letech 1912, 1913 a 1919, bylo to u pánů Moravce, Skalky a Theodora Sněhoty. Po těchto trpkých zkušenostech se rozhodli naši předkové, z iniciativy tehdejšího ředitele a učitele v Heneberkách p. Metoděje Hacara, založit hasičský sbor. Tato událost se uskutečnila 21. ledna 1927 ve staré hospodě p. Řehánka.

hospoda-stara

 

Zakládajícími členy byli následující občané:

 • Liška Jan st. -starosta/krejčí
 • Hacar Metoděj -jednatel/učitel
 • Konda Petr -pokladník/zedník
 • Michalík Adolf –velitel sboru
 • Theuer Jindřich –místovelitel
 • Sněhota Adolf -četař
 • Koch Karel -trubač
 • Liška Arnošt -samaritán
 • Holeš Josef st. - samaritán

Dalšími členy byli Liška Max, Dembek Richard, Stoček Josef, Liška Albert, Fuss Rudolf, Řehánek Josef a Sněhota František.

 

Po založení a registraci sboru u patřičných úřadů nastal příliv dalších členů již během roku 1927 a 1928. Byli to: Kocur Jiří, Sněhota Theodor, Fuss Bedřich, Hluchník Jindřich, Fuss Emil, Hluchník Petr, Sněhota František ml., Sněhota Richard, Sněhota Jiří a Herudek Richard. Část těchto členů je na unikátní fotografii ze srpna 1930.

zakladajici clenove 

Pro nedostatek finančních prostředků nebylo možné ihned zakoupit potřebnou výzbroj a výstroj. Proto se během roku 1927 a 1928 nemohla vyvíjet žádná větší činnost a probíhala pouze pořadová cvičení. V průběhu roku 1929 se zakoupila ruční stříkačka z Jámy Trojice z Ostravy za obnos 5.000,- korun. Výstroj se skládala z plátěného obleku, přilby, opasku a sekery - to vše bylo pro 2 družstva zakoupeno v roce 1930. Vycházkové uniformy si nechali jednotliví členové zhotovit u krejčího p. Arnošta Lišky v Heneberkách, každý na svůj náklad v hodnotě 280,- korun. Nesmíme opomenout, že tyto obleky byly v prvních okupačních dnech, roku 1938, hasičskému sboru zabaveny. Co se s obleky stalo, nevíme dodnes. Původní kroniku sboru vedl od jeho založení p. řídící učitel Hacar. V srpnu 1937 z Heneberků odešel a kroniky se ujal p. Adolf Sněhota. Německými úřady byl však donucen kroniku odevzdat a další osud této kroniky není znám.

Od počátku sbor dojížděl k požárům koňským potahem, vlastnil ho p. Robert Fojtík, který měl dva koně. Později jednoho koně vlastnil také p. Rudolf Fuss. Tito obyvatelé byli povinni vždy vyjet k požárům.

Stará hasičská zbrojnice, postavená roku 1928, se nacházela na velmi nevhodném místě, dole u domku p. Petra Hluchníka. Cesta k ní nebyla dlážděna a příkrý kopeček za deštivého počasí velmi ztěžoval výjezd k požárům.

V následujících letech naši hasiči zasahovali u požáru panské stodoly p. Bochenka, u Josefa Sněhoty v Bolaticích, u požárů v Bohuslavicích, Kozmicích, Zábřehu a Dolním Benešově. Hasičská družstva se také zúčastňovala soutěží s ruční stříkačkou v sousedních obcích.

Veškerá činnost hasičského spolku skončila po obsazení Hlučínska Německem v roce 1938. Existoval pouze hasičský sbor v Bolaticích. Snad zázrakem byla zachována ruční stříkačka, která přežila válku.

historicka strikacka

K obnovení činnosti sboru dochází až po válce. Starostou se stal p. Arnošt Liška. Začátky byly velmi těžké, protože hodně členů hasičského sboru se z války nevrátilo. Bylo nutno opravit hasičskou zbrojnici, vybavit ji nářadím, uniformami apod. Naši členové byli ovšem velice obětaví a brzy se vzchopili. Zásluhou p. Jiřího Kocura byla v roce 1948 zprovozněna motorová stříkačka dovezená z Chuchelné. Pan Hacar zajistil přilby a obleky. V roce 1950 byla přistavěna hasičská zbrojnice.

V době socialismu se náš spolek jmenoval Svaz požární ochrany Borová. Hasičské ideály: ochrana osob a majetku před požáry, však zůstaly stejné.

Už v padesátých letech byla naše družstva mužů i žen hodnocena mezi nejlepšími v okrese. Jména tehdejších vedoucích družstev, jako Valter Kocur, Valter Piekarczik, Jiří Kocur a mnoho dalších byly vždy zárukou dobré činnosti.

V roce 1959 získali borovští hasiči nový vůz značky Tatra 805, kterým se přepravovali k požárům i na soutěže.

V šedesátých a sedmdesátých letech dojížděli naši hasiči k požárům v Bolaticích (Slivka Jindřich, Duda Teofil, Michalík Jan, Ondruf Pavel) a k požárům v lese. V Borové zasahovali při požáru u p. Hofmanové Berty dne 22. prosince 1969. Byla mrazivá noc, teplota přes -20°C. Borovští hasiči úspěšně zasahují a požár zdolávají.

V 60. letech jsme měli velmi aktivní družstvo mládeže, které patřilo ke špičce v okrese. V roce 1964 se družstvo v soutěži žňových hlídek umístilo na 1. místě v kraji. Odměnou bylo přijetí na Pražském hradě vedoucími činiteli státu. Toto vyznamenání přispělo k urychlení povolení stavby naší nové hasičské zbrojnice. Stavba začala v roce 1967 a je umístěna kousek od obchodu Jednoty. Po překonání všech problémů byla zbrojnice slavnostně otevřena 30. 8. 1970. Při této stavbě byly odpracovány tisíce bezplatných brigádnických hodin jak členy sboru, tak i ostatními občany Borové. Všem patří poděkování za jejich pomoc.

Stavba byla ve své době pojata neobyčejně velkoryse. Zbrojnice měla 3 velké garáže a v 1. poschodí sál s příslušenstvím pro takřka 100 lidí. Hasičská zbrojnice se stala kulturním stánkem Borové. Proběhlo zde mnoho svateb, různých oslav, plesů, výstav, schůzí, sportovních soutěží, probíhaly zde i volby a jiné akce.

zbrojnice-stara

V nové zbrojnici se činnost sboru rozšířila a to pod dobrým vedením tehdejšího předsedy p. Evalda Stočka a velitele p. Arnošta Juráška. Hasiči byli velmi aktivní a jejich kulturní činnost hýbala celou obcí.

V roce 1977 došlo k výraznému omlazení výboru sboru. Starostou byl zvolen p. Günter Hluchník. Práce hasičů se rozjela s novým elánem a nezůstalo jen u požárního sportu. V roce 1980 byl vybudován vodní zdroj (podzemní nádrž) na okraji lesa, dále byly zhotoveny vitríny pro četné poháry a vyměnil se naviják na hadice. O tehdejší vozidlo značky Robur se příkladně staral řidič p. Vladimír Tvarůžka st. V dalších letech byl zakoupen a upraven trajler na přepravu venkovních lavic a stolů. V roce 1987 bylo v hasičské zbrojnici instalováno ústřední topení a vystavěn nový komín.

Za velice dobré spolupráce vedení sboru (Hluchník Günter), vedení obce Bolatice (Šoltys Gerhard) a vedení profesionálních hasičů v Opavě nám bylo schváleno nové hasičské vozidlo. Dne 22. června 1989 jsme získali hasičské auto AVIA.

 avie

V požárním sportu byla Borová v následujících letech štikou v našem okrsku i okrese. Za spolupráce mužů bylo v roce 1991 založeno družstvo žen a výkonnost všech družstev začala prudce stoupat. Naše ženy, i dvě družstva mužů byly ozdobou každé soutěže. Ženám se dokonce dvakrát podařilo postoupit do oblastního-krajského kola. Také naše mládežnická základna byla počátkem devadesátých let velice silná. Mládeži se ochotně věnoval p. Josef Scheffczik.

V roce 1995 jsme přebudovali klubovnu hasičské zbrojnice a přistavěli sociální zařízení. Tento prostor jsme využili jako pohostinství pro širokou veřejnost s cílem zlepšit finanční situaci sboru. V roce 1999 byla k hospodě přistavěna pergola pro venkovní posezení.

hospoda 1hospoda 2

V roce 1993 vznikl projekt Moravská brána, který zahrnoval česko-polskou spolupráci příhraničních obcí, respektive jejich hasičských sborů. Náš sbor se připojil v roce 1996. Tato spolupráce funguje dodnes. Téměř pravidelně se rok co rok konají mezinárodní závody v požárním sportu. Jednou v Polsku a další rok na území ČR. SDH Borová pořádal Moravskou bránu v letech 2000 a 2011. Jako svůj družební sbor si vybral hasiče z Nowa Cerekwia.

moravska brana 1

V roce 1996 byl na popud tehdejšího starosty sboru objednán u firmy FAN a VELEBNÝ v Ústí nad Orlicí slavnostní spolkový prapor. Na zakoupení praporu přispěli všichni hasiči, podnikatelé z řad místních občanů i většina ostatních občanů Borové. V roce 1997, v jubilejním roce 70 let založení sboru, byl prapor slavnostně vysvěcen v kostele Sv. Stanislava v Bolaticích.

prapor 1prapor 2

Koncem devadesátých let se obě družstva mužů z generačních důvodů rozpadla. Ve sportovní činnosti pokračovalo už jen družstvo žen. To v roce 2004 postoupilo do krajského kola v Orlové. Po tomto úspěchu začala v družstvu žen nutná generační výměna. V roce 2006 vzniklo družstvo dorostenek, které se hned v prvním roce svého působení probojovalo přes okresní a krajské kolo až na mistrovství ČR dorostu. To se v roce 2006 konalo v Liberci a naše dorostenky si z něj přivezly nádherné stříbrné medaile.

druzstvo dorostenek

Tento úspěch se našim dorostenkám podařilo zopakovat ještě v následujícím roce, kde na mistrovství ČR dorostu ve Zlíně opět ukořistily druhé místo. Avšak k výbornému celkovému výsledku přidaly i titul mistryň ČR ve štafetě 4*100 m s překážkami a členka našeho družstva Kristina Juretzková vybojovala 1. místo mezi jednotlivci v běhu na sto metrů s překážkami.

 

Také úspěchy našich dorosteneckých jednotlivců stojí za zmínku. V roce 2006 obsadil náš dorostenec Petr Langer na mistrovství ČR v Liberci 7. místo v běhu na sto metrů s překážkami a 3. místo ve dvojboji. To v konečném součtu stačilo na krásné 5.místo.V roce 2008 naše dorostenka Lenka Jurášková obsadila na mistrovství ČR dorostu v Turnově 7. místo v běhu na sto metrů s překážkami, 4. místo ve dvojboji a celkové 4.místo.

I díky zkušenostem z dorosteneckých mistrovství se podařilo našemu silně omlazenému družstvu žen postoupit v roce 2007 i na mistrovství ČR dospělých. To se konalo v Plzni a naše ženy zde obsadily pěkné 8. místo. V následujícím roce naše ženy vybojovaly ještě druhé místo v krajském kole ve Frýdku-Místku a poté byly nuceny své sportovní činnosti zanechat z důvodů studijních povinností.

 

V roce 2006 nás na soutěžích začalo reprezentovat zcela nové družstvo mužů, které se během šesti sezón dostalo mezi absolutní špičku v našem okrese. V roce 2007 vybojovali 3. místo v okresním kole, v roce 2009 2. místo v okresní lize, v roce 2010 2. místo v okresním kole, 1. místo v okresní lize včetně vítězství v Poháru ředitele (finále ligy) a 5. místo v Moravskoslezském poháru. Jejich snažení vyvrcholilo v roce 2011, kdy se stali mistry Moravskoslezského kraje v požárním sportu, postoupili na mistrovství ČR, kde obsadili krásné 4. místo. Kromě toho v témže roce vybojovali 2. místo v okresní lize a 2. místo v Poháru ředitele.

druzstvo muzu

V roce 2011 se po dlouhých třinácti letech začalo opět pracovat s mládeží. V současné době máme dvě družstva mladších žáků a jedno družstvo přípravky. Družstva mladších žáků již začala jezdit na hasičské závody a sbírat své první vavříny.

druzstvo pripravkydruzstvo mladsich zaku

 K 1. 1. 2012 má Sbor dobrovolných hasičů Borová 101 členů, z toho 30 mladých hasičů. Technické vybavení tvoří hasičské auto AVIA 31, dvě požární čerpadla PS -12, plovoucí čerpadlo, přetlakový ventilátor a pět kusů dýchací techniky.

Raritou je stále provozuschopná původní ruční stříkačka.

Je nutno podotknout, že oproti jiným obcím, mají hasiči v Borové mnohem širší úlohu. Za dobu své existence zachránili mnohé hodnoty a velmi výrazně obohatili společensko-kulturní život vesnice. Jsou jediným spolkem v obci. Bez hasičů by život zde byl mnohem chudší a jednotvárnější. Snad není domu v Borové, kde by v minulosti či dnes nebyl někdo členem hasičů. Otcové, dědové a pradědové dnešních hasičů, z nutné potřeby bránit se požárům, byli před 84 lety u zrodu hasičského sboru.

Poděkování patří každému, kdo kdy pomohl.

 

Přehled starostů a velitelů hasičského sboru od jeho založení:

starostové

 • Liška Jan 1927 – 1945
 • Liška Arnošt 1945 – 1947
 • Michalík Adolf 1947 – 1949
 • Fojtík Pavel 1949 – 1951
 • Michalík Adolf 1951 – 1955
 • Eda Petr 1956 – 1957
 • Vehovský František 1957 – 1959
 • Adamec Adolf 1959 – 1960
 • Sněhota Alfréd 1961 – 1962
 • Stoček Evald 1963 – 1966
 • Kubný Josef 1966 – 1970
 • Stoček Evald 1970 – 1975
 • Ďurkáč Josef 1975 – 1976
 • Kocur Vilém 1976 – 1977
 • Hluchník Gűnter 1977-2008
 • Langer Miroslav 2008-dodnes

 

velitelé

 • Michalík Adolf
 • Hluchník Jindřich
 • Kocur Jiří
 • Kocur Valter
 • Piekarczik Valter
 • Sněhota Alfréd
 • Duxa Adolf
 • Jurášek Arnošt
 • Sněhota Alfréd
 • Pospěch Jaroslav
 • Fus Jiří
 • Líska Josef
 • Pospěch Jaroslav
 • Holeš Petr
 • Seidler Zdeněk
 • Holeš Petr
Následujte nás
Sledujte nás na MY Space
Náš kanál na YouTube